Xiaomi začenja z ocenjevanjem ogljičnega odtisa svojih izdelkov in spodbuja ozaveščenost o trajnostnem življenju

Xiaomi je objavil, da je izvedlo analizo ogljičnega odtisa LCA (življenjskega cikla izdelka) na svojem na LCA (življenjskega cikla izdelka).

Xiaomi, eno vodilnih podjetij za potrošniško elektroniko in pametno proizvodnjo, je objavilo, da je izvedlo analizo ogljičnega odtisa LCA (življenjskega cikla izdelka) na svojem najnovejšem paradnem konju med mobilnimi telefoni. To mu je uspelo v sodelovanju z zunanjo organizacijo za analize in certificiranje podatkov o ogljiku, kar je omogočilo vzpostavitev celovitega procesa in metodološkega modela za oceno ogljičnega odtisa pametnih telefonov.

Ta pristop vključuje meritve skupnih emisij toplogrednih plinov, od pridobivanja surovin do proizvodnje, distribucije, uporabe in morebitnega uničenja. Podrobneje, o ogljičnem odtisu pri Xiaomi 13 Pro Xiaomijeve meritve zajemajo oceno izpustov ogljika iz surovin, proizvodnje, nadaljnje distribucije in skladiščenja ter uničenja ob koncu življenjske dobe in so znašale 62,8 kg CO2e. Ta meritev je v skladu s standardom PAS2050, s čimer sta zagotovljeni točnost in verodostojnost podatkov.

»Te dragocene informacije nam pomagajo pri odločanju, saj dajemo prednost trajnosti v vsem, kar počnemo,« je dejal tiskovni predstavnik Xiaomija. »Pobuda nam je omogočila, da smo dosegli pomemben napredek pri zmanjševanju svojega ogljičnega odtisa in zagotavljanju, da imajo naši izdelki pozitiven vpliv na okolje. Ponosni smo, da nadaljujemo na tej poti v bolj trajnostno prihodnost.«

Xiaomi kot udeleženec Globalnega dogovora Združenih narodov (UNGC) podpira cilje trajnostnega razvoja (SDG), ki so jih določili Združeni narodi, in pripisuje velik pomen vključevanju trajnostnih ciljev, skladnih z njegovim poslovanjem in industrijo.

Trenutno Xiaomi nudi več kot 40 energetsko varčnih izdelkov in uporablja zasnovo One Paper Box za zmanjšanje embalaže do 40 %. Z uvedbo tega sistema za upravljanje ogljičnega odtisa Xiaomi naredi korak dlje v doseganju svojega cilja trajnosti in poudarja svojo zavezanost razvoju okolju prijaznih izdelkov, ki koristijo tako kupcem  kot planetu.

Vsako zeleno dejanje je pomembno

Xiaomi razume in zagovarja svoj cilj spodbujanja univerzalnega razumevanja trajnostnega načina življenja in sodeluje pri prizadevanjih, kjer ima več ljudi po svetu ustrezne informacije o trajnostnem razvoju in življenjskem slogu v sožitju z naravo.

Danes se Xiaomi, poleg svoje zavezanosti k izboljšanju kakovosti podatkov o ogljičnem odtisu izdelkov in k razširitvi meritev ogljičnega odtisa izdelkov na več skupin izdelkov, zavzema tudi za ozaveščanje javnosti o trajnostnem življenju – skupaj z revijo National Geographic Magazine China.

»Naš status mlade globalne korporacije nam je vlil prepričanje, da opazna preobrazba izhaja iz ozaveščanja in sledenja postopnim korakom k spremembam.« Ustanovitelj, predsednik in izvršni direktor skupine Xiaomi je komentiral: »S tem sodelovanjem spodbujamo okoljsko ozaveščenost in posameznike k trajnostnim odločitvam pri nakupu izdelkov, odločanju za energetsko varčne alternative, izbiri bolj zelenega prevoza in izkoriščanju možnosti recikliranja.«

S skupnimi prizadevanji se ta pobuda opira na znanje in smernice znanstvenikov ter raziskovalcev National Geographica in zagotavlja izobraževalna orodja za motiviranje posameznikov in skupnosti, da razumejo učinke svojih življenjskih odločitev na planet ter odkrijejo načine za bolj trajnostno življenje.