Henkel Maribor s projektom Digital Henkel v digitalno transformacijo podjetja

Henkel Maribor s podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pričenja z izvedbo projekta Digital Henkel.

V ta namen se je v petek, 26. 5. 2023, na sedežu podjetja odvil informativni dogodek, kjer je vodstvo podjetja skupaj s konzorcijskimi partnerji predstavnikom Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport predstavilo digitalne rešitve, ki bodo vpeljane v okviru projekta.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija – NextGenerationEU. Z Mehanizmom za okrevanje in odpornost želi Evropska unija ublažiti gospodarske in socialne posledice krize zaradi covida-19 v evropskih gospodarstvih, finančna podpora pa je namenjena predvsem pospešenemu izvajanju trajnostnih reform in naložb. Skupna vrednost projekta Digital Henkel znaša 4,5 milijona evrov, EU pa bo projekt sofinancirala s sredstvi v višini 2,1 milijona evrov.

V Henklu se zavedamo, da je digitalizacija ključna za prihodnost naše družbe, zato je kot odločilni element vpeta tudi v naš strateški okvir za namensko rast. Kot pravi direktor družbe Henkel Maribor, Gregor Majcen: »Z uporabo digitalne tehnologije in strokovnim znanjem želimo pospešiti preobrazbo v industrijo 4.0., optimizirati poslovanje ter razviti nove, inovativne, tehnološko usmerjene poslovne modele, obenem pa ustvarjati trajno dodano vrednost za naše stranke in potrošnike, pa tudi za naše zaposlene.«

V okviru projekta Digital Henkel bodo vpeljane digitalne in druge rešitve za digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor in partnerjev projekta. V poslovanje vodilnega partnerja in ostalih partnerjev bodo vpeljane nove tehnologije, procesi ter izboljšane digitalne kompetence zaposlenih. Projekt bo neposredno prispeval k optimizaciji procesov, dvigu digitalnih kompetenc, znižanju stroškov, zmanjšanju porabe energije in znižanju ogljičnega odtisa.

Poleg vodilnega partnerja – podjetja Henkel Maribor, d. o. o. – v projektu sodelujejo še Messer Slovenija, d. o. o., Lineal, d.o.o., Nomnio, d.o.o., Inova Fusion, d.o.o., Sfera IT, d.o.o., Spark Inovacije, d.o.o. in Komunikacije prihodnosti, d.o.o.