V Ljubljani vrata odpira 15. Mesec oblikovanja

Oktober in november bosta v znamenje oblikovanja...

Festival Mesec oblikovanja bo potekal letos že petnajstič, zato organizatorji ob jubilejni izvedbi obljubljajo še bogatejši program. Pod skupnim sloganom »Napredek« bo festival ustvaril stičišče mednarodnih strokovnjakov in ustvarjalcev, ki bodo svoja znanja in izkušnje delili na različnih predavanjih, okroglih mizah, razstavah, sejmih in drugih dogodkih.

V ospredju bosta dve področji, ki za Slovenijo nedvomno predstavljata velik razvojni potencial – les in turizem. Ti dve medsebojno prepleteni in hitro rastoči panogi vse bolj zahtevata vključevanje kreativnih industrij, ki s poudarkom na interdisciplinarnem dialogu odpirajo nove poslovno-ustvarjalne priložnosti. Mesec oblikovanja je tako odlična priložnost za mreženje, povezovanje in izmenjavo idej med sektorji, s poudarkom na močnem kreativnem predznaku.

Več informacij o Mesecu oblikovanja najdete na spletni strani www.zavodbig.si in na Facebook strani Zavod Big, kjer so objavljene vse informacije o prihajajočih dogodkih.

PROGRAM DOGODKOV

Otvoritev s podelitvijo oblikovalskih nagrad  17. oktober, 20.00

Osrednjo prireditev Meseca oblikovanja predstavlja svečana večerna otvoritev s podelitvijo nacionalnih nagrad za oblikovanje. Mesec oblikovanja z njimi že od leta 2003 kritično vrednoti relevantne dosežke stroke in opozarja na oblikovalski in ustvarjalni potencial.

Nagrade podeljuje v naslednjih kategorijah:
Oblikovanje leta: Nagrada za najboljše oblikovalske dosežke v zadnjem letu.
Interier leta: Za izjemen dosežek pri oblikovanju interierja v zadnjem letu.
Brezčasni: Za oblikovanje, ki je prestalo preizkus časa in dokazalo trajno vrednost.
Perspektivni: Za prepoznavne dosežke mladih talentov na področju industrijskega oblikovanja, mode in arhitekture.

Razstava Zvezde oblikovanja  17. oktober – 17. november

Ob letošnji jubilejni 15. izvedbi festivala, bo Mesec oblikovanja proslavil vse dosedanje nagrajence v kategoriji Oblikovanje leta in jim namenil posebno pozornost v okviru glavnega projekta festivala – Zvezde oblikovanja 2017. Nagrajencem želimo dati priložnost, da predstavijo svoje izdelke in razvoj kreativnih idej danes. Pod skupnim vodilom festivala »Napredek« bodo tudi zvezde oblikovanja pokazale svoj napredek zadnjih let, od razglasitve zmagovalnega izdelka pa do vse danes.

Razstava Perspektivni  17. oktober – 17. november

Razstava je ob jubilejni ediciji festivala posvečena predstavitvi prejemnikom nagrad preteklih let v kategoriji Perspektivni, ki nagrajuje prepoznavne dosežke mladih talentov na področju industrijskega oblikovanja, mode in arhitekture. Razstavljavci bodo predstavili svoje nove izdelke in napredek zadnjih let.

 

Razstava Znamke in znamenja  17. oktober-17. november

Mednarodna razstava Znamke in znamenja predstavlja svetovni izbor izvirnih, inovativnih, dobro oblikovanih izdelkov s področja produktnega oblikovanja. Osrednja tema letošnje razstave je »Igrače za majhne in velike otroke«.

 

Razstava Lesena ikona 2017  17. oktober – 17. november

Na razstavi bodo prikazani različni načini rabe lesa; od manjših izdelkov, do pohištva, lesenih hiš in javnih poslovnih zgradb. Razstavljeni bodo izvedeni projekti slovenskih avtorjev, ki poleg rabe lesa upoštevajo trajnostni razvoj in predstavljajo vrhunske oblikovalske ter arhitekturne rešitve. Namen razstave je prikazati različne možnosti uporabe lesa v bivalnem okolju ter kako le-ta vpliva na kakovost bivanja. Na odprtju razstave bodo podeljene nagrade v petih kategorijah.

Razstava Les v kreativnem turizmu  17. oktober – 17. november

Razstava bo pokazala potenciale lesene arhitekture v turizmu. S pomočjo izjemnih primerov preseganja nemogočega, oblikovanja odprtih in inovativnih prostorov za turizem bomo skušali odkriti, kako se turistični prostori razvijajo. Kreativna arhitektura lahko omogoči večjo vidnost lokalnih značilnosti in privabi nove investitorje. V Sloveniji je veliko gozdov, hkrati pa smo tudi priče turističnemu razcvetu. Zaradi tega bo razstava skupaj s konferenco prikazala nove razsežnosti lesene arhitekture tako za arhitekte kot tudi za investitorje. Kustosinja razstave je Eva Prelovšek Niemelä.

FESTIVAL LESENA IKONA 2017   18. oktober 2017

Lesu in lesni industriji kazalci kažejo ostro navzgor, saj se uporaba lesene gradnje in pohištva močno vzpenja. Vzpon panoge spodbuja tudi trend k lažjim konstrukcijskim materialom, trajnostnim rešitvam in naravnim izdelkom. Dolgoletna tradicija velikih lesarskih podjetij v Sloveniji zdaj prehaja v iznajdljiva in hitro prilagodljiva manjša nišna podjetja, ki se zavedajo, da les že ima vso moč modrosti narave, manjkajo le še pogumne znamke, visoka kakovost, pametne funkcije, spretna izdelava in vrhunsko oblikovanje.

Ker ima lesarstvo v vseh svojih oblikah za Slovenijo velik razvojni potencial, verjamemo, da si zasluži tudi svoj velelesarski dogodek. Vsem delujočim v panogi želimo omogočiti predstavitev, mreženje, povezovanje in izmenjavo idej med sektorji, ki z vključevanjem oblikovanja in arhitekture nedvomno odpirajo nove poslovno-ustvarjalne priložnosti.

Sejem Les²   18. oktober, 10.00–20.00  

Letošnja novost festivala Lesena Ikona je spremljevalni dogodek sejem Les, ki je namenjen predstavitvi raznovrstne ponudbe slovenskih lesarjev. Vsem delujočim v lesarstvu omogoča neposredno vzajemno komunikacijo s fokusom na novostih in rešitvah pri predelavi lesa in izdelavi izdelkov.

Les 180˚   18. oktober, 10.00–15.00

Les 180 stopinj je serija krajših predstavitev uspešnih lesarjev, ki odgovarjajo na vprašanje »Kako uspeti?«. Na dogodku bodo v seriji kratkih predavanj uspešni slovenski lesarji predstavili lastne inovacijske in razvojne izkušnje, ki zagotavljajo njihovo konkurenčnost na trgu. Les 180 stopinj je tako priložnost za sistematično povezovanje strokovnjakov znotraj lesne verige in širše kot tudi tudi priložnost za iskanje rešitev na področju razvojnih potencialov v lesarstvu.

10.00–15.00: Kako uspeti? – Predstavitve uspešnih slovenskih lesarjev
15.00–16-00: Predstavitve novosti in inovacij na področju lesnoobdelovalnih tehnologij in materialov

Okrogli mizi Lesarske politike 2.0  18. oktober, 16.00 in 17.00

Na prvi okrogli mizi bodo nastopili predstavniki različnih lesarskih niš (predelava lesa, pohištvo po meri, stavbno pohištvo, lesene hiše, drobni predmeti iz lesa), na drugi pa predstavniki lesarskih institucij in držav v regiji. Na obeh pogovorih bodo udeleženci razpravljali o razvojnih dilemah lesarstva, razvojnih prebojih, pozicioniranju na trgu ter vlogi blagovnih znamk tako v Sloveniji kot tudi v širši regiji. Iz obeh vidikov bodo osvetlili načine učinkovite sistemske podpore za večjo konkurenčnost lesarske panoge, in ugotavljali kakšne so naše vizije, katere strategije uporabljamo, kako merimo njihove učinke, kaj so primeri dobre prakse in kakšna so priporočila za oblikovanje uspešne lesarske politike.

16.00-17.00: Okrogla miza Lesarske politike 2.0; Vizije in strategije.

17.00-18.00: Okrogla miza Lesarske politike 2.0; Slediti ali voditi?

Lesarski forum Napredno v lesarstvu – predavanja tujih strokovnjakov    18. oktober, 18.00

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija vabita v sodelovanju z Zavodom Big, Društvom lesarjev Slovenije in drugimi partnerji na Lesarski forum na temo Napredno v lesarstvu z izjemno zasedbo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov.

Na predavanjih Napredno v lesarstvu se bodo tuji strokovnjaki iz različnih področij lesarstva ter predstavniki hitro rastočih lesarskih blagovnih znamk in razvojno usmerjenih pionirskih podjetij dotaknili vprašanj aktualnih razvojnih trendov v lesarstvu, kot so lesena večnadstropna gradnja, trendi na področju oblikovanja pohištva in lesenih izdelkov ter aktualni prodajni trendi na področju lesenih izdelkov.

FESTIVAL KREATIVNEGA TURIZMA  19. oktober 2017

Slovenija ima s svojo raznoliko neokrnjeno zeleno krajino in bogato kulturno dediščino, velik turistični potencial. Razvoj turističnih produktov z visoko dodano vrednostjo zahteva multidisciplinarno vključevanje kreativnih industrij. Na Festivalu kreativnega turizma želimo delujočim v panogi z organizacijo kontaktnih in okroglih miz, predavanj, predstavitev in razstav, omogočiti možnost za povezovanje in izmenjavo idej med sektorji.

Sejem Turizem²  19. oktober, 10.00–22.00

Spremljevalni dogodek Festivala kreativnega turizma je poslovno turistični sejem Turizem². Namenjen vzpostavi poslovnih stikov med predstavniki slovenskega turizma in povezovanju z arhitekti in oblikovalci. Na sejmu bo predstavljena tudi kreativna ponudba na področju turizma in turističnih produktov v Sloveniji.

Gospodarsko arhitekturni forum: les za kreativni turizem   19. oktober, 18.00

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija vabita v sodelovanju z Zavodom Big, Društvom lesarjev Slovenije in drugimi partnerji na Gospodarsko arhitekturni forum na temo les za kreativni turizem z izjemno zasedbo mednarodno uveljavljenih arhitektov.

Slovenija se promovira kot zelena destinacija z raznoliko kulturno-geografsko krajino. V kontekstu bi lesena gradnja turističnih objektov lahko igrala ključno vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti turističnih destinacij. Na predavanjih bo šest tujih mednarodno uveljavljenih arhitektov na primerih dobre prakse prikazalo, kako s premišljenim načrtovanjem uporabe lesa pri gradnji turističnih objektov in opremi interierjev dvigniti vrednost konkurenčnost turistične ponudbe. Forum je namenjen vzpostavljanju neposrednih stikov med slovenskimi lesarji in tujimi arhitekti ter informiranju javnosti o inovativni leseni arhitekturi.

Pogostitev Kreativni okusi Ljubljane    19. oktober, 16.00

Na dogodku Kreativni okusi Ljubljane sodeluje pet ekip v sestavi gostinec-oblikovalec, pri katerem skupine poiščejo sinergije v kreativni predstavitvi hrane in dobro oblikovanih izdelkih. Svojo kreativnost bodo gostinci pokazali v kreativni pripravi okusov, oblikovalci pa z dobro oblikovanimi izdelki, kar bo kot primer dobre prakse sodelovanja služilo razvoju Ljubljane kot kreativne destinacije.

Oblikovalska okuševalnica in Zvezde oblikovanja    15. november, 20.00

Oblikovalska okuševalnica na Mesecu oblikovanja nastopa kot samostojen kulinarično-oblikovalski dogodek že deveto leto. Na spektaklu bodo sodelovale ekipe, ki bodo z združevanjem kreativnih energij tudi tokrat ustvarile popolnoma nove okuse, oblike in mikroambiente ter poskrbele za nepozabno kulinarično doživetje. Posamezno ekipo bodo sestavljali kuharski mojster, ki bo moral poskrbeti za vrhunsko kulinarično specialiteto, izdelovalec unikatnega izdelka in oblikovalec, katerega naloga bo sooblikovati izdelek ter oblikovati mikroambient, v katerem se bosta izdelek in kulinarika povezala v celoto. Ob letošnjem jubilejnem Mesecu oblikovanja, bodo na Oblikovalski okuševalnici sodelovali tudi nagrajenci preteklih let – Zvezde oblikovanja.