Stekleni paviljon ali stanovanjska hiša pri Celju

Nova slovenska arhitekturna produkcija je hiša v bližini Celja.

Primer potencialne nove slovenske arhitekturne produkcije je Hiša Mraz, ki se nahaja v okolici Celja.

Ime projekta: Hiša Mraz
Avtor projekta: Davorin Počivašek u.d.i.a.

V slovenski reviji Outsider so lani pisali o projektu Hiša Mraz, ki je dokaz, da je lahko tudi najnovejša slovenska arhitektura za trenutek neobremenjena z vzorci iz okolice in regionalnim ter je zato toliko bolj svetovljanska.

Fotografije: Miran Kambič