Modna platforma GLAMI o izzivih in rezultatih spletne prodaje v letu 2022

Kakšni so rezultati lanskega leta?

V zadnjih treh letih smo bili v svetovnem merilu priča številnim dogodkom, ki bi si jih tudi najboljši  hollywoodski scenaristi težko zamislili. Čeprav so inflacija, geopolitični izzivi, energetska kriza in pričakovano poslabšanje makroekonomskih rezultatov vplivali na vedenje potrošnikov, je po podatkih modne platforme GLAMI mogoče sklepati, da je bilo leto 2022 na področju modnega spletnega poslovanja kljub vsemu uspešno.

Kakšni so bili izzivi spletnega poslovanja na področju mode? GLAMI ima odgovore!

Kot poudarjajo v GLAMI, je bila poglavitni izziv inflacija, ki je prizadela kupno moč, a tudi celoten sistem modnega spletnega poslovanja. Tako se je modna trgovina poleg inflacije, ki je pogojevala upad kupne moči, soočila tudi z večjo konkurenco na trgu ter višjimi cenami energije, najemnin in materialov.

Modni kosi ne sodijo med nujne dobrine, zato je modna industrija dodatno obremenjena. Da bi zadovoljili pričakovanja kupcev, so ponujali višje popuste in se posledično soočali tudi z izzivom nižje profitne marže. Po drugi strani pa se spletne prodajalne z modo veliko lažje spopadajo z visokimi standardi trajnostnih praks v spletnem poslovanju in s prilagoditvami zakonodajnim spremembam, s katerimi so se soočale v preteklem letu.

Bilo je leto kontrasta, a tudi leto odboja

Na stanje spletnega poslovanja v modnem sektorju je treba gledati v kontekstu splošnih geopolitičnih razmer, ki vplivajo na vse panoge in različne poslovne vidike. Po dveh letih omejitev zaradi pandemije se je modna industrija počasi začela vračati v normalne tirnice. Leta 2021 je prišlo do močnega okrevanja, ki se je nadaljevalo tudi v letu 2022. To je bilo še posebej očitno v vedenju potrošnikov, ki so se lani znova začeli vračati k običajnemu sezonskemu modnemu povpraševanju.

Vendar pa so ta pozitiven zagon v spletnem poslovanju na področju mode zasenčile globalne geopolitične in gospodarske razmere. Poleg negotovosti zaradi vojne v Ukrajini, ki je povzročila vrsto sprememb v poslovnem svetu in trgovini, je sledila eskalacija energetske krize po Evropi. Vsi ti dogodki so vplivali na skokovito rast inflacije, ki je bila decembra 2022 v Sloveniji ocenjena na 10,30 odstotka.

Kljub začetnemu okrevanju modne industrije so bili potrošniki zaradi omenjenih globalnih dogodkov nekoliko bolj zadržani pri nakupovanju modnih izdelkov prek spleta. Sprememba vedenja potrošnikov je v modno industrijo in spletno poslovanje vnesla negotovost, zato je bilo težko predvideti, kakšno bo vedenje kupcev v najpomembnejšem delu leta – med črnim petkom in božično-novoletnimi prazniki.

Po podatkih partnerjev GLAMI, padec kupne moči na koncu ni vplival na uspešnost njihovega poslovanja v letu 2022. Večina jih je minulo leto tako ocenila kot uspešno, nekateri pa so zabeležili celo rast prodaje. Leto 2022 je torej ob številnih globalnih izzivih in negotovostih za spletno poslovanje v modni branži prineslo dobre poslovne rezultate.

Kaj pričakovati v 2023 na področju spletnega poslovanja?

Vplivi inflacije na potrošniške navade so se bolj poznali ob koncu leta 2022 in se niso odrazili na rezultatih poslovanja spletnih trgovin z modo v preteklem letu. Kljub temu bo treba še počakati, kako bo ta razvoj vplival na maloprodajo v letu 2023.

Predstavniki spletnih prodajaln z modo so glede podražitev razdeljeni. Večina jih namerava obdržati enake cene, tisti, ki nameravajo cene zvišati, pa se zavedajo, da je prostora za zvišanje zaradi nepredvidljivega razvoja gospodarskih razmer malo.

Spletne prodajalne torej v letu 2023 čaka osredotočanje na kratkoročne izzive, njihova prioriteta pa bo prilagajanje tržne strategije. To se nanaša predvsem na prilagajanje asortimana spremembam v povpraševanju potrošnikov, dodajanje več tržnih kanalov trženjskemu spletu in izboljšanje aktivnosti pri izgradnji blagovnih znamk.