Le 19 odstotkov slovenskih potrošnikov namerava za modne znamke zapraviti manj

Najnovejša raziskava modnega iskalnika GLAMI.si razkriva vpliv inflacije na modne nakupovalne navade slovenskih potrošnikov.

Trenutne gospodarske razmere, zaznamovane z inflacijo, so posledica neugodnih globalnih dogodkov, ki smo jim priča že skoraj tri leta. V zadnjem času pa je ta vpliv opazen tudi pri nakupovalnih prioritetah in navadah kupcev. Poleg inflacije so tukaj še težave s plinom in ogrevanjem, zato se postavlja vprašanje, kako kupci ob tej geopolitični napetosti razmišljajo o nakupovanju. GLAMI.si je z najnovejšo raziskavo ugotavljal, ali in kako se spreminja odnos Slovencev do nakupa oblačil in obutve. Raziskava v okviru projekta GLAMI Fashion (Re)Search je dala vpogled v obnašanje kupcev v kontekstu omenjene gospodarske situacije.

Obstaja več ključnih rezultatov raziskave, ki jih bomo podrobneje pojasnili:

  • Zgolj 19 odstotkov ljudi namerava znatno zmanjšati stroške, povezane z modo.
  • Skoraj polovica, tj. 48 odstotkov vprašanih, ne namerava bistveno zmanjšati izdatkov, temveč nakupovati s popusti.
  • 65 odstotkov Slovencev sledi dvigom maloprodajnih cen oblačil in obutve.
  • 25 odstotkov Slovencev namerava znižati temperaturo v prostoru, kar bodo nadomestili z dodatno plastjo oblačil.

Vse več Slovencev spremlja podražitve oblačil in obutve

Inflacija je vplivala na ozaveščenost ljudi o podražitvah in očitno je, da se kupci sedaj v velikem odstotku (65 %) zavedajo gibanja cen, zlati dviga maloprodajnih cen oblačil in obutve. Če ta odstotek primerjamo z raziskavo, ki jo je GLAMI.si opravil aprila letos, je trend rasti glede tega očiten, kar kaže, da bistveno več ljudi (14 %) spremlja podražitve oblačil in obutve.

Majhen odstotek Slovencev namerava zmanjšati izdatke za modo, ne glede na inflacijo

Nestanovitne gospodarske razmere so prizadele 19 odstotkov anketirancev, ki so se odločili zmanjšati stroške, povezane z nakupom oblačil in obutve. Skoraj polovica, 48 odstotkov ljudi, pa se odloči za kompromisno rešitev in tovrstnih izdatkov ne namerava bistveno zmanjšati, nameravajo pa pozorneje spremljati prodajo in kupovati s popusti. Preostalih 33 odstotkov ljudi ne namerava zmanjšati stroškov in za to odločitev navaja več razlogov. Najpomembnejši razlog (navedlo ga je 26 odstotkov vprašanih) se nanaša na dejstvo, da so vedno kupovali le najnujnejše in ne vidijo prostora za dodatno varčevanje. Drugi razlog, zakaj kupci ne nameravajo zmanjšati izdatkov, je pozitiven psihološki vpliv nakupovanja in veselje, ki jim ga prinaša nakup oblačil in obutve. Zadnji razlog, ki izstopa, so posebni življenjski dogodki in priložnosti, kot so nova služba, poroka ipd., za katere je nakupovanje nujno.

Kaj imata elektrika in plin opraviti z nakupi oblačil?

Prihaja zima, z njo pa tudi višje cene elektrike in plina, zato se Evropejcem priporoča, da znižajo temperaturo v bivalnem prostoru, kar lahko nadomestijo z dodatnimi plastmi oblačil. Vendar pa so Slovenci glede tega vprašanja precej razdeljeni. Le 25 odstotkov jih namreč namerava znižati temperaturo in dodati kakšen sloj oblačil, 30 odstotkov pa jih na na ta kompromis ni pripravljenih in želijo ohraniti udobje toplega doma. Za tretjo možnost se je odločilo 20 odstotkov vprašanih, ki bodo odločitev sprejeli takrat, ko bodo izvedeli dejanske cene elektrike in plina. Je pa misel na udobne in tople pižame po godu 39 odstotkom anketirancev, ki bi ta udoben in topel kos oblačila doma z veseljem nosili, da jih ne bi zeblo.